Tichý zvodca

Miroslav MOTYČÍK - MIME /1960/ je v karikatúre tak trochu to, čomu sa v poézii hovorí “ poeta doctus “. Priam zákonite ho k tomu predurčuje celé jeho intelektuálne zázemie: štúdium filozofie a fyziky, doterajšie zamestnanie i okruh odborných časopisov, s ktorými pravidelne kresliarsky spolupracuje.Pod artistne znejúcim pseudonymom “ MIME “ si premyslene vyberá charakteristické témy: príroda, ekológia, civilizačné choroby a hrozby, filozofujúca metafora. Nikdy nie otrepané "večné" inšpirácie kresliacich grafomanov či nezáväzné vtipkovanie za každú cenu, z ktorého je človeku predovšetkým smutno.

Napriek tomu však nie je typ racionálne kombinujúceho konštruktéra, v základe jeho prístupu nie je chladná kalkulácia, ale spontánne zaujatie. Ibaže sa usiluje udržať pod kontrolou svoje reakcie, vrátane rozhorčenia či zlostnej irónie. Programovo sa tlmí, základným výrazovým prostriedkom sa mu stáva náznak. Pred pranierovaním ľudských chýb a necností dáva prednosť mlčanlivému zamysleniu, drobnej meditácii povedzme nad príťažlivo "portrétovanou" jašteričkou, vtáčikom či motýľom. Bez varovne zdvihnutého prstu i bez slov tak apeluje na divákovu schopnosť osobného úsudku. Zrejme pochopil, že ticho vyrieknuté slovo počuť v skutočnosti lepšie ako výkriky, že ho treba vnímať pozornejšie.

Na rozdiel od mnohých kresliarských autodidaktov MIME sa nestotožňuje so scestným názorom, že kresba je síce nevyhnutným, ale inak celkom nedôležitým prostriedkom ako preklenúť vzdialenosť od humorného nápadu k divákovi. Podľa vlastného priznania jeho vzorom je perfekcionista Dušan Polakovič / s ktorým sa delí aj o obdiv k prírode/. Kreslí s maximálnym sústredením, zvyčajne kresbu do posledného detailu starostlivo vypracuje. Výsledný tvar má potom pevný obrys a minuciózne šrafovanie, miestami až imitujúce grafické techniky. Lapidárna výpoveď najlepších MIME kresieb nadobúda silu výstražného symbolu.


Kornel FÖLDVÁRI
teoretik

Miroslav
MOTYČÍK

Artistic name: MIME©

BRATISLAVA & PEZINOK
SLOVAKIA

e-mail: mime@mime.sk
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana súkromia