Referencie / References

:: AUTORSKÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - TVORBA KRESLENÉHO HUMORU A SATIRY / cca. 3.900 výtvarných diel/

Spolupráca s poprednými periodikami doma i v zahraničí:

Bumerang, Der Standard, Die Presse, Družstevný byt, Europa Vincet, Express international, Filmový festival Martin, Jazdectvo, Gama magazín, Medicínsky monitor, Morgen, Nové slovo, Nový čas, Pravda, Prognóza, Roháč, Roľnícke noviny, Slovenské listy, Sme, Smena, Strix, Šport, Štart, Televízia, Új Szó, Večerník, Výber

mb001


:: SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV

Vydalo: Výtvarné centrum CHAGALL, Ostrava 2002

Miroslav
MOTYČÍK

Artistic name: MIME©

BRATISLAVA & PEZINOK
SLOVAKIA

e-mail: mime@mime.sk
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana súkromia