Kontakt / Contact

Miroslav MOTYČÍK - MIME© CARTOON / PHOTO / GRAPHICS /CREATIONS


Akékoľvek nakladanie alebo používanie zverejnených diel je viazané na výhradný súhlas autora a podlieha regulácii v zmysle Autorského zákona.

mb003
 


Tel.: + 421 905 600 730
E-mail: office@mime.sk


 

Autorsko-právne zastupovanie:
LITA, kolektívna správa autorských práv
Web: www.lita.sk

Obchodné zastupovanie a distribúcia diel:
Miroslav MOTYČÍK, Vincúrska 8, 902 01 Pezinok, SLOVAKIA

Text: © Miroslav Motycik, 2007
Caricatures and Photos: © Miroslav Motycik / LITA, 2007

mb002

 


Všetky diela na tejto web stránke spadajú pod ochranu autorského zákona. Akékoľvek použitie týchto diel podlieha udeleniu súhlasu autora, Miroslava Motyčíka. Autor je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť. V prípade záujmu o použitie, obráťte sa prosím priamo na autora na adrese: motycik@mime.sk, alebo na LITA, a to emailom: lita@lita.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/6720 9321. Bližšie údaje o LITA nájdete na web stránke www.lita.sk.


 

mb001

 


All the works of art on this web site are protected by the copyright law. Any use of these works needs to be licensed by the author, Mr Miroslav Motycik. Author is represented by the collective management organisation LITA, Society of Authors. For enquiries regarding the use and licensing please contact the author directly at his email address: motycik@mime.sk or you may turn to LITA either via email: lita@lita.sk or on the following telephone number: + 421 2 6720 9321. You may find further information on LITA on the web site www.lita.sk, which has also the English version.

Miroslav
MOTYČÍK

Artistic name: MIME©

BRATISLAVA & PEZINOK
SLOVAKIA

e-mail: mime@mime.sk
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana súkromia