AFORIZMY/APHORISM

Nie je dôležité byť prvý, oveľa podstatnejšie je byť pred všetkými.
                                                                                         / MIME /
 
Doba je pohnutá, len ľudia sa nehýbu.
/ MIME /
 
Aj zemiaková medaila môže mať cenu zlata.
                                                        / MIME /
 
Ak búrate pomníky, dávajte si pozor, aby Vás neprivalili.
/ MIME /
 
Človek je už raz taký, len pri hľadaní iných často dokáže nájsť aj sám seba.
                                                                                                          / MIME /
 
Každá doba má svoje zvraty, niektorá len zvratky.
/ MIME /
Komu nieto rady, tomu netreba ani pomoci.
                                                      / MIME /
 
Mnohé ženy získavajú ťažké peniaze s úplnou ľahkosťou.
/ MIME /
 
Pichľavé problémy jestvujú nielen medzi ježmi.
                                                            / MIME /
 
Pomaly najdlhšie pôjdeš.
/ MIME /
Pri hľadaní samého seba vždy poblúdil.
                                                 / MIME /
 
Slabomyselnosť je pre mnohých jedinou silnou stránkou.
/ MIME /
 
S prírodou je to ako s ľudmi. Oboje je riadne zdevastované.
/ MIME /
 
Veľa ľudí stojí na vlastných nohách za pomoci cudzích rúk.
/ MIME /
 
Miroslav
MOTYČÍK

Artistic name: MIME©

BRATISLAVA & PEZINOK
SLOVAKIA

e-mail: mime@mime.sk
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana súkromia