Welcome to website www.mime.sk & www.mimeart.eu


 
mime_foto
Name: Miroslav
Surname: MOTYČÍK
Artistic name: MIME©     
Pôsobí / Lives in: BRATISLAVA & PEZINOK / SLOVAKIA

Miroslav MOTYČÍK  /MIME/    
Narodil sa v roku 1960 /Slovensko/. Vyštudoval metodológiu vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Karikatúra je jeho najväčšou kreatívnou aktivitou a relaxáciou. Člen Slovenskej únie karikatúry a FECO.
 
Miroslav MOTYCIK  /MIME/  
Born in 1960 in Slovakia. Studied the methodology of sciences on Comenius University in Bratislava. The greatest creative activity and relaxation for him is cartoon. Member on the Slovak Union of Cartoonists and FECO.
 
 
 
 
 

Miroslav
MOTYČÍK

Artistic name: MIME©

BRATISLAVA & PEZINOK
SLOVAKIA

e-mail: mime@mime.sk
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana súkromia